รายงานผลการแข่งขัน


ชนิดกีฬา รอบ รายการ ผล
ฟุตซอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
09.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-5

ฟุตซอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-11

ฟุตซอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-3

ฟุตซอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

1-6

ฟุตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
09.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

จุดโทษ 5-4 (ในเวลา3-3)

ฟุตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

ฟุตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-8

ฟุตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-1

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

31-52

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
09.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

32-21

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

41-30

วอลเลย์บอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
09.30 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.00 น.9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10.309 กพ 63

40-23

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.109 กพ 63

42-31

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10.509 กพ 63

33-31

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11.309 กพ 63

25-36

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12.109 กพ 63

23-32

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12.509 กพ 63

29-24

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13.309 กพ 63

39-45

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.109 กพ 63

31-49

บาสเกตบอล
ทีมชาย
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14.509 กพ 63

0-20

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
09:009 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เชียงใหม่1 พบ นครสวรรค์1
09.309 กพ 63

3-0

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-1

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพชรบูรณ์1 พบ เชียงราย1
10.009 กพ 63

0-3

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อุตรดิตถ์2 พบ กำแพงเพชร2
09.009 กพ 63

0-3

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-1

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุตรดิตถ์1 พบ เชียงใหม่2
09.309 กพ 63

0-3

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพชรบูรณ์2 พบ ลำปาง2
09.009 กพ 63

3-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 กุมภาพันธ์ 2563

1-2

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นครสวรรค์2 พบ กำแพงเพชร1
10.009 กพ 63

0-3

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-1

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลำปาง1 พบ นครวรรค์2
10.009 กพ 63

3-1

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 กุมภาพันธ์ 2563

1-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิบูลสงคราม พบ กำแพงเพชร2
09.009 กพ 63

3-2

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นครสวรรค์1
09.309 กพ 63

3-2

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย2
10.309 กพ 63

2-3

เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุตรดิตถ์1-เชียงใหม่
09.009 กพ 63

3-0

เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำแพงเพชร2-อุตรดิตถ์1
10.009 กพ 63

0-3

เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อุตรดิตถ์2-กำแพงเพชร1
09.309 กพ 63

2-3

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 กพ 63

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 กพ 63

2-0

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9 กพ 63

1-2

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เชียงราย2-นครสวรรค์
9 กพ 63

1-2

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย1-เชียงใหม่
9 กพ 63

2-1

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กพ 63

2-1

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กพ 63

2-0

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กำแพงเพชร2-พิบูลสงคราม
9 กุมภาพันธ์ 2563

1-2

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำปาง1-เชียงใหม่2
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำแพงเพชร1-อุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย1-เชียงใหม่1
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

แชร์บอล
ทีมหญิง
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8.309 กพ 63

17-29

แชร์บอล
ทีมหญิง
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9.309 กพ 63

42-13

แบตมินตัน
หญิงคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

แชร์บอล
ทีมหญิง
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10.309 กพ 63

8-64

แชร์บอล
ทีมหญิง

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13.009 กพ 63

42-30

แชร์บอล
ทีมหญิง

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.009 กพ 63

70-30

แบตมินตัน
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

แบตมินตัน
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เชียงราย2-กำแพงเพชร
9 กุมภาพันธ์ 2563

1-2

แบตมินตัน
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย1-เชียงใหม่
08.009 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

แบตมินตัน
คู่ผสม
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง1-เชียงราย2
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

แบตมินตัน
คู่ผสม
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นครสวรรค์-เชียงใหม่1
9 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13.309 กพ 63

1-2

แบตมินตัน
ชายคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กำแพงเพชร1-พิบูลสงคราม1
08.009 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.309 กพ 63

2-1

แบตมินตัน
ชายคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย-เชียงใหม่1
10.009 กุมภาพันธ์ 2563

0-2

แบตมินตัน
ชายคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เชียงใหม่2-นครสวรรค์
08.009 กุมภาพันธ์ 2563

2-0

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10.309 กพ 63

2-0

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.009 กพ 63

2-0

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.009 กพ 63

0-2

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำปาง1-เชียงใหม่1
10.009 กพ 63

2-3

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เชียงราย1-กำแพงเพชร2
10.009 กพ 63

3-0

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เชียงใหม่2-เพชรบูรณ์2
10.009 กพ 63

เชียงใหม่ชนะบาย

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่1-เชียงราย1
10.509 กพ 63

0-3

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เชียงใหม่2-กำแพงเพชร1
10.509 กพ 63

3-1

เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย1-เชียงใหม่2
10.509 กพ 63

3-0

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย1-พิบูลสงคราม
11.009 กพ 63

0-3

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นครสวรรค์1-กำแพงเพชร1
11.009 กพ 63

0-3

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิบูลสงคราม-ลำปาง1
12.009 กพ 63

2-3

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กำแพงเพชร1-เชียงใหม่
12.009 กพ 63

1-3

เทเบิลเทนนิส
ชายคู่

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13.009 กพ 63

3-0

เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อุตรดิตถ์1-กำแพงเพชร1

3-0

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11.009 กพ 63

0-2

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย1-พิบูลสงคราม

0-2

แบตมินตัน
หญิงคู่

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1-2

แบตมินตัน
คู่ผสม

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงราย1-ลำปาง1
12.009 กพ 63

1-2

แบตมินตัน
คู่ผสม

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12.009 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
ชายคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงใหม่2-พิบูลสงคราม2
12.009 กพ 63

0-2

แบตมินตัน
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13.009 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13.009 กพ 63

2-1

แบตมินตัน
ชายคู่

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.009 กพ 63

0-2

เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (ทั่วไป)

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.009 กพ 63

0-2

แบตมินตัน
ชายคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พิบูลสงคราม1-เชียงใหม่1
13.009 กพ 63
รอแข่งขัน
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยวชาย (อาวุโส)

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
หญิงคู่ อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14.309 กพ 63

1-2

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย2-พิบูลสงคราม
14.009 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง1-เชียงราย2
14.009 กพ 63

2-0

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อุตรดิตถ์-เชียงราย1
14.009 กพ 63

0-2

แบตมินตัน
คู่ผสม อายุ ๓๕ - ๔๙ ปี

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง1-เชียงราย1
14.009 กพ 63

0-2

แบตมินตัน
คู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลำปาง1-นครสวรรค์
14.009 กพ 63

2-0

ฟุตซอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15.009 กพ 63

จุดโทษ 2-3 (ในเวลา 6-6)

ฟุตซอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16.309 กพ 63

5-4

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๑

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16.009 กพ 63

1-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16.009 กพ 63

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว มือ ๒

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16.009 กพ 63

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14.009 กพ 63

2-0

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14.009 กพ 63

2-0

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่  ประเภทคู่ มือ ๑

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15.009 กพ 63

1-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 กพ 63

2-1

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กพ 63

0-2

สนุกเกอร์
ประเภทชายคู่ ประเภทคู่ มือ ๒

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กพ 63

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15.309 กพ 63

2-0

วอลเลย์บอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 กพ 63

2-0

เทนนิส
คู่ผสม  

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 กพ 63

8-0

เทนนิส
คู่ผสม  

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เชียงราย1-เพชรบูรณ์
9 กพ 63

3-8

เทนนิส
คู่ผสม  

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง-เชียงราย2
9 กพ 63

8-2

เทนนิส
คู่ผสม  
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กพ 63

8-0

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพชรบุรณ์1-ลำปาง1
9 กพ 63

5-8

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลำปาง2-อุตรดิตถ์2

0-8

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เชียงราย1-กำแพงเพชร
9 กพ 63

4-8

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อุตรดิตถ์1-ลำปาง1

8-6

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์2-เพชรบูรณ์2

8-0

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป
รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิบูลสงคราม-เชียงราย2
9 กพ 63

8-2

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำแพงเพชร-อุตรดิตถ์1
9 กพ 63

8-0

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์2-พิบูลสงคราม
9 กพ 63

9-7

เทนนิส
ชายคู่ 40 ปีขึ้นไป

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำแพงเพชร-อุตรดิตถ์2
9 กพ 63

8-3

เทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิบูลสงคราม1-เพชรบูรณ์
9 กพ 63

8-2

เทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ลำปาง-อุตรดิตถ์1
9 กพ 63

0-8

เทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กพแพงเพชร-อุตรดิตถ์2

8-4

เทนนิส
ชายคู่
รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย-พิบูลสงคราม2
9 กพ 63

8-6

เทนนิส
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิบูลสงคราม1-อุตรดิตถ์1
9 กพ 63
รอแข่งขัน
เทนนิส
ชายคู่

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กพ 63

8-5

วอลเลย์บอล
ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 กพ 63

0-3

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
08.3010 กพ 63

2-3

แชร์บอล
ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
08.3010 กพ 63

46-41

ฟุตบอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17.309 กพ 63

จุดโทษ 8-7 (ในเวลา1-1)

ฟุตบอล
ทีมชาย

รอบรองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17.309 กพ 63

1-3

ฟุตซอล
ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
09.0010 กพ 63

1-7

เทนนิส
ชายคู่

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 กพ 63

7-4

ฟุตบอล
ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
09.0010 กพ 63

2-3

บาสเกตบอล
ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09.0010 กพ 63

52-42

สรุปเหรียญ

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 9 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 10 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 5 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6 9 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 6 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 4 14 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2 3 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 2 4
สำหรับเจ้าหน้าที่

เกาะติดข่าวกำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 พิงคนครเกมส์ ประจำปี 2563...

รายละเอียด

กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ

การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 พิงคนครเกมส์ ประจำปี 2563...

รายละเอียด

การติดต่อประสานงาน

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

รายละเอียด

กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 พิงคนครเกมส์ ประจำปี 2563...

รายละเอียด